BUREAU VANDENDRIESSCHE - LANDMEETKUNDE - TOPOGRAFIE - SCHATTINGEN - CONSULTANCY - OPMETINGEN VAN GEBOUWEN , MONUMENTEN, CONSTRUCTIES - VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE - LANDMETER - LANDMETERS - TOPOGRAAF - IEPER - WEST VLAANDEREN - OOST VLAANDEREN - BELGIE - VLAANDEREN